Nanotechnologia

Kształcenie na kierunku Nanotechnologia (S1) prowadzone jest w ramach dwóch specjalności: 

- Polimerowe bio- i nanomateriały

- Nanomateriały funkcjonalne

 

Kształcenie kierunku Nanotechnologia (S2) prowadzone jest w ramach dwóch specjalności: 

- Nano-biomateriały

- Nanonauki i nanotechnologie