Technologia chemiczna

Kształcenie na kierunku Technologia chemiczna (S2) prowadzone jest w ramach specjalności

- Biopolimery i biomateriały

- Technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów