Informacje

”2016 Biomaterials Symposium” i 25-lecie New Jersey Center for Biomaterials 29.10.2016 00:19

”2016 Biomaterials Symposium” to już 14 konferencja zorganizowana w dniach 24 – 25 października 2016 roku przez New Jersey Center for Biomaterials, The Rutgers University, NJ, USA. W tym roku Centrum obchodzi 25 lecie swojej działalności, dlatego też konferencję zaszczyciło swoją obecnością wielu wybitnych naukowców. Największą osobowością był niewątpliwie Prof. Robert Langer z Massachusetts Institute of Technology (MIT), twórca inżynierii tkankowej, który wygłosił wizjonerski wykład pt. „Biomaterials and biotechnology: from the discovery of the first angiogenesis inhibitors to the development of controlled drug delivery systems and the foundation of the tissue engineering”. Program konferencji obejmował łącznie 9 wykładów na zaproszenie i 56 wykładów w czterech sekcjach tematycznych. Bogaty program konferencji uzupełniły dwie sesje plakatowe, podczas których zostało zaprezentowanych 35 prac. Jedną z tych prac był poster pt.” Enzymatic synthesis and electrospinning of poly(butylene succinate) copolymers with dilinoleic diol soft segments for cardiac regenerative medicine” przedstawiony przez dr Aguedę Sonseca z naszego zespołu.

Tak wysoki poziom naukowy konferencji, jak i wieloletni rozwój Centrum nie byłby możliwy bez udziału głównego organizatora i dyrektora Centrum, Prof. Joachima Kohna, twórcy nowej grupy biodegradowalnych polimerów na podstawie pochodnych tyrozyny. Wieloletnie zaangażowanie Profesora i Jego bardzo licznego zespołu zaowocowało stworzeniem i wprowadzeniem na rynek medyczny trzech technologii: resorbowalnych polimerowych stentów, przeciwdrobnoustrojowych „koszulek” zabezpieczających implantowalne rozruszniki serca przed infekcją oraz resorbowalnych siatek przepuklinowych. Nasz Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych ściśle współpracuje z Centrum Prof. Kohna, realizując wspólnie z dwoma innymi partnerami (The Weizmann Institute od Science, Rehovot, IL oraz The University of Akron, OH, USA) projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Harmonia 6 pt. „Development of new biodegradable elastomeric templates for heart tissue engineering”.

 

Prof. Joachim Kohn otwiera konferencję

 

Dr Agueda Sonseca i Prof. Mirosława El Fray podczas sesji posterowej

 

Prof. Narendra Vyavahare (Clemson University), Prof. Joachim Kohn (New Jersey Center for Biomaterials), Prof. Robert Langer (MIT), Prof. Miroslawa El Fray (WUT), Prof. Murat Guvendiren (New Jersey Institute of Technology)