Informacje

25 Jubileuszowa Konferencja pt. ”Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine” 27.10.2016 16:34

W dniach od 13 do 16 października 2016 roku w Rytrze miała miejsce Jubileuszowa 25 Konferencja pt.”  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. Bogaty program naukowy obejmował wykłady plenarne wygłoszone przez gości z kraju i zagranicy:  Prof. Joëlle Amédée, Prof. Tomasza Drewę, Prof. Didier Letourner oraz Dr. Timothy Douglas. Uczestnicy konferencji wysłuchali 24 komunikatów i 20 prezentacji młodych naukowców (Rapid Fire) oraz mieli okazję dyskutować przy 89 plakatach.

Podczas konferencji referaty wygłosiły również dr inż. Agnieszka Piegat („Chitosan Based Drug Delivery Systems”) oraz dr inż. Agueda Sonsaca (“3D Elastomeric Scaffolds for Cardiac Regeneration”).  Pracę posterową pt.”Synthesis and Characterization of Amphiphilic Chitosan Derivatives as Nano/Microstructures” zaprezentowała mgr inż. Agata Goszczyńska w ramach prezentacji młodych naukowców “Rapid Fire”.

Konferencja była kolejną okazją do spotkania licznego środowiska naukowego prezentującego najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju nauki o biomateriałach.