Informacje

Kolejni doktorzy wypromowani! 30.09.2019 10:57

W dniach 20 września 2019 r. oraz 25 września 2019 odbyły się kolejno przed Wydziałowymi Komisjami publiczne obrony prac doktorskich Pani mgr inż. Marii Wiśniewskiej-Wrona pt. „Badania nad opracowaniem funkcjonalnych biokompozytów polimerowych do leczenia ran” oraz Pani mgr inż. Bogusławy Gradzik pt. „Nowe materiały poliestrowe zawierające surowce ze źródeł odnawialnych”. Promotorem obydwu prac była prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, a recenzentami rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Marii Wiśniewskiej-Wrona byli dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Recenzentami rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Bogusławy Gradzik byli zaś dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie oraz prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. W dniu 27 września 2019 roku, Rada Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej nadała Pani dr inż. Marii Wiśniewskiej-Wrona oraz Pani dr inż. Bogusławie Gradzik stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Paniom Doktor serdecznie gratulujemy!

 FUYX3422.jpg

Obrona publiczna Pani dr inż. Marii Wiśniewskiej-Wrona

CIWX4476.jpg

Obrona publiczna Pani dr inż. Bogusławy Gradzik