Informacje

Nasza praca opublikowana w "ACS Sustainable Chemistry & Engineering" (IF=6,97) 02.07.2019 23:03

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi badaniami, których wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "ACS Sustainable Chemistry & Engineering":

Stepien K., Miles C., McClain A., Wisniewska E., Sobolewski P., Kohn J., Puskas, J., Wagner H.D., El Fray M., Bio-copolyesters of poly(butylene succinate)(PBS) synthesized with heterogenous catalyst and containing long chain bio-based glycol”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2019, 7, 10623-10632, dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b01191