Informacje

Nasza praca opublikowana w "Carbohydrate Polymers" (IF=6,044) 16.09.2019 10:22

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi badaniami, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Carbohydrate Polymers":

Niemczyk A., Goszczynska A., Gołda-Cępa M., Kotarba A., Sobolewski P., El Fray M., Biofunctional catheter coatings based on chitosan-fatty acids derivatives, Carbohydrate Polymers, 2019, 225, 115263 (doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.115263