Informacje

Nasza praca opublikowana w "Langmuir" (IF=3,683) 02.07.2019 23:12

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi badaniami, których wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Langmuir":

Sobolewski P., Murthy N.S., Kohn J., El Fray M., Adsorption of fibrinogen and fibronectin on elastomeric poly(butylene succinate) copolyesters, Langmuir, 2019, 35,26, 8850-8859, doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01119