Informacje

Po raz kolejny, nasi absolwenci udowodnili, że są najlepsi!! 02.03.2016 21:50

W organizowanym przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT konkursie "Dyplom z wyoB+Raźni", w którym oceniano najlepsze prace inżynierskie/licencjackie, magisterskie i doktorskie w trzech kategoriach: "najlepsza technologia", "najlepszy design" i "najlepszy produkt" aż dwoje naszych absolwentów znalazło się w gronie laureatów.

LAUREATEM w kategorii "najlepsza technologia" został:

mgr inż. Michał Tomczak, "Ogniochronne farby pęczniejące modyfikowane nanonapełniaczami - komponowanie i ochrona właściwości”,

Promotor: dr inż. Krzysztof Kowalczyk 

WYRÓŻNIENIE:

mgr inż. Kinga Wiśniewska, "Badanie właściwości termicznych i reologicznych kompozytów zawierających włókna bazaltowe”,

Promotor: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!