Informacje

Sukces w konkursie NCN „ETIUDA7” 01.08.2019 13:45

Sukcesem zakończyła się aplikacja mgr inż. Wojciecha Ignaczaka o sfinansowanie stażu badawczego w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym w ramach konkursu ETIUDA7 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Uzyskany projekt pozwoli doktorantowi na 4-miesięczny wyjazd do Denmark University of Technology, Danish Polymer Centre w Kopenhadze (Dania) i przeprowadzenie badań zjawisk zachodzących na granicy włókno-matryca polimerowa w kompozytach wzmocnionych włóknem bazaltowym z wykorzystaniem metody szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej, w zespole prof. Anne Ladegaard Skov. Pan mgr inż. Ignaczak realizuje pracę doktorską pt. „Kompozyty termoplastyczne PP/PBT wzmocnione włóknem bazaltowym”, której promotorem jest prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray.