Informacje

Sukces w Programie Horyzont 2020 02.07.2019 23:17

Sukcesem zakończyła się aplikacja o dofinansowanie projektu badawczego o akronimie „GREEN-MAP” – Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability. Projekt, którego koordynatorem jest ZUT, a kierownikiem – prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 168 400 Euro, w ramach programu H2020-MSCA-RISE-2019. Partnerami projektu są: University of Bologna (Włochy), Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, Uniwersytet Techniczny w Budapeszcie (Węgry) oraz firmy z Włoch, Niemiec, Holandii i Polski oraz jeden partner z USA. To już drugi projekt, w którym pracownicy Instytutu Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, pełnić będą rolę koordynatora projektu finansowanego przez Komisję Europejską (koordynatorem projektu finansowanego w ramach 7PR był prof. Tadeusz Spychaj).