Informacje

Zachodniopomorskie Noble 09.06.2016 21:59

Decyzją Kapituły Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki już po raz szesnasty zostały wręczone Zachodniopomorskie Noble. Zaszczytne wyróżnienie trafia do tych uczonych z różnych dziedzin (nauki o morzu, przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne, medyczne i podstawowe) , którzy legitymują się najbardziej spektakularnymi osiągnięciami badawczymi. Szczególnie preferowane są osiągnięcia, które zostały wdrożone do praktyki gospodarczej lub osiągnięcia mierzone publikacjami w czasopismach o wysokim IF. 

Laureatką tegorocznego Zachodniopomorskiego Nobla za rak 2015 w kategorii Nauki techniczne, została prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  za  "Badania aplikacyjne nad nowymi biodegradowalnymi biomateriałami polimerowymi". Na nagrodzone osiągnięcia za 2015 rok złożyło się 12 publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, dwa udzielone patenty w USA oraz podpisanie dwóch umów licencyjnych z podmiotem gospodarczym, co szczególnie podkreśla zasługi  Prof. El Fray na polu badań aplikacyjnych w obszarze biomateriałów polimerowych.

Laureaci Zachodniopomorskich Nobli za rok 2015 (prof. M. El Fray – druga od lewej)

Fot.  Sylwia Nasiłowska

 

 

Gratulacje od Prezydenta Miasta Szczecin – Piotra Krzystka

Fot. Sebastian Wołosz

 

 

Gratulacje od JM Rektora ZUT – Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego

Fot. Sebastian Wołosz

 

Gratulacje od współpracowników Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych

Fot.  Sylwia Nasiłowska