Aparatura

Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów dysponuje zaawansowanym zapleczem aparatury badawczej i technologicznej

Aparatura (format:  pdf, rozmiar:  44 MB)