Aparatura

Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów dysponuje zaawansowanym zapleczem aparatury badawczej i technologicznej

Aparatura