Projekty badawcze

 

W Instytucie Polimerów realizowane są projekty badawcze w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Instytut prowadzi również intensywną współpracę z podmiotami gospodarczymi.