Archiwum projektów

Zrealizowane w ZBiTM

 1. „Modyfikacja radiacyjna nowych elastomerów termoplastycznych zawierajšcych nanocząstki”, projekt badawczy własny Narodowego Centrum Nauki nr N N507 47 1838, okres realizacji: 2010-2012 
 2. „Synteza i właściowości nanostrukturalnych układów polimerowych dla inżynierii tkankowej”, projekt badawczy promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N209 150636; okres realizacji: 2009-2010 
 3. „Nowe wstrzykiwalne biomateriały polimerowe”, projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 4347/B/T02/2008/34; okres realizacji: 2008-2011 
 4. „Elastomerowe biomateriały polimerowe o polepszonej odporności zmęczeniowej dla potrzeb protez serca”, projekt strategiczny zamawiany pt.„Polskie Sztuczne Serce”, Nr 03/WK/P01/0001/SPB-PSS/2008, okres realizacji: 2008-2010 
 5. „Nowe organiczno/nieorganiczne polimery hybrydowe: otrzymywanie i właściwości” (projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 T08E 036 28; okres realizacji: 2005-2007) 
 6. „Badania nowych nanostrukturalnych biomateriałów elastomerowych modyfikowanych radiacyjnie” (projekt badawczy specjalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i National Science Foundation (USA), DWM/41/POL/2005; okres realizacji: 2005-2009) 
 7. „Modyfikacja powierzchni materiałów polimerowych i włókien plazmą niskotemperaturową”, temat umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą pomiędzy Niemcami, Uniwersytet Bayreuth a Polską (DAAD - MNiSW; okres realizacji 2007-2008) 
 8. „Oczyszczanie powietrza z lotnych związków organicznych (VOC) metodš biofiltracji „kwaśnej” przy udziale grzybów mikroskopowych”, kierownik zadania - dr hab. Krzysztof Ulfig, prof. nzw. PS projekt badawczy zamawiany PZB-MEiN-5/2/2006, czas trwania projektu 2007 - 2009 


Udział w innych projektach

 1. „Badania in vitro nad zastosowaniem hydrożeli - materiałów chrzęstno- podobnych wraz z porowatymi strukturami metalicznymi w endoprotezach stawu barkowego w celu polepszenia ich funkcjonalności” (projekt badawczy własny MNiSW, Politechnika Warszawska, okres realizacji: 2004-2007) 
 2. „Synthesis and Characterization of Novel Double-Functionalized Surface Modified Thermoplastic Elastomers for Biomedical application” (project badawczy NSF, The University of Akron, USA, okres realizacji: 2005-2007) 
 3. „An engineered heart patch from embryonic stem cells” (projekt badawczy BBSRC, Imperial College London, okres realizacji: 2006-2009) 
 4. „Opracowanie i wykonanie prototypów implantów z materiałów resorbowalnych” (projekt rozwojowy, koordynator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; okres realizacji: 2006-2008)