Biodegradowalne kopolimery

                                                       

„Biodegradowalne kopolimery amfifilowe zawierające naturalnie bioaktywne

składniki dla projektowania nowoczesnych materiałów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej”

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

ST8/06353

 

   Celem badań wg projektu jest ocena procesu otrzymywania i właściwości nowych biodegradowalnych kopolimerów amfifilowych zawierających naturalnie bioaktywne składniki dla projektowania nowoczesnych materiałów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej do zastosowań medycznych. Infekcje bowiem, stanowią jedną z najczęstszych przyczyn komplikacji chirurgicznych przy stosowaniu różnego typu implantów, zwłaszcza urologicznych i kardiologicznych cewników. Dlatego celem projektu jest opracowanie nowych, biodegradowalnych polimerów, które w swojej budowie będą zawierały sekwencje wykazujące aktywność przeciwdrobnoustrojową i dodatkowo będą przydatne do formowania systemów, z których można będzie uwalniać specyficzne substancje bioaktywne (witaminy, peptydy antybakteryjne). Jednym ze składników nowych systemów polimerowych będą kwasy tłuszczowe, których działanie przeciwdrobnoustrojowe, w formie olejów i olejków roślinnych, znane jest od dawna (przyjmuje się, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe hamują wzrost bakterii gram-dodatnich i grzybów). Z drugiej strony, co raz większą uwagę zwracają syntetyczne peptydy lub polimery zawierające ugrupowania będące pochodnymi aminokwasów, stąd też konstruowanie kopolimerów zawierających w swojej strukturze kwasy tłuszczowe (oleinowy, linoleinowy) i aminokwasy (tyrozynę, lizynę) jako naturalnie bioaktywne składniki będzie szczególnym celem projektu. Będą one stanowić fragmenty hydrofobowe w amfifilowych kopolimerach, w których składnikiem hydrofilowym będzie poli(glikol etylenowy)(PEG). Badane polimery amfifilowe, o strukturze mikroheterogenicznej, będą zdolne do tworzenia miceli w roztworach wodnych i mikroemulsji o/w, co pozwoli na poznanie możliwości wykorzystania takich układów do enkapsulacji związków wykazujących właściwości przeciwdrobnoustrojowe, w tym witamin i

peptydów przeciwdrobnoustrojowych, które w zależności od sekwencji aminokwasowej danego peptydu w różny sposób oddziałują z błoną komórkową bakterii.

 

Okres realizacji projektu: 07.2012 – 07.2015

Budżet projektu: 487 265 zł

Jednostka realizująca: Instytut Polimerów, WTiICh, Zakład Biomateriałów

i Technologii Mikrobiologicznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray