ElastoKard

                                                 

 

 

„Opracowanie innowacyjnych elastomerowych biomateriałów polimerowych dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca”.

 

      Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnych elastomerowych biomateriałów polimerowych dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca”, jest dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. 

 

   Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych biomateriałów polimerowych o potencjalnym zastosowaniu w konstrukcji systemów wspomagania serca. Materiały opracowane w ramach niniejszego projektu, tj. poliestry na bazie poli(tereftalanu etylenu)(PET) modyfikowane dimeryzowanymi cząsteczkami kwasów tłuszczowych będą mogły być w przyszłości również stosowane w innych rozwiązaniach wymagających szczególnej odporności zmęczeniowej, np. elementach kręgosłupa, układu ruchowego (ścięgna), itp.  

 

 

Termin realizacji projektu: 1.11.2012 – 31.10.2015

Koszt dofinansowania: 2 870 516 zł

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

Strona internetowa projektu: www.elastokard.zut.edu.pl