Har Win

HarWin   

              
       „Pozyskiwanie energii słonecznej z multifunkcjonalnych polimerowo-szklanych okien”

 

 

  Projekt „Pozyskiwanie energii słonecznej z multifunkcjonalnych polimerowo-szklanych okien” otrzymał dofinansowanie w ramach 7 Programu Ramowego UE, obszar tematyczny EeB. NMP.2012-5. NMP – Collaborative Project.

 

     Celem projektu jest opracowanie nowego materiału z myślą o stworzeniu okien nowej generacji. Okna te będą znacznie poprawiać efektywność  energetyczną budynków i rozszerzą ich funkcjonalność poza obecny stan wiedzy panujący w Europie. Udoskonalone rozwiązania oparte będą na zmniejszeniu masy, obniżeniu współczynnika przenikania ciepła i zużycia energii oraz kontroli oddziaływania na środowisko w czasie cyklu życia okna. Nowe dodatkowe funkcje, jak np. szyba zintegrowana z funkcjonalnymi powłokami będą połączone z inteligentnym materiałem zmieniającym strukturę fazową oraz z nowym polimerowo-szklanym kompozytem zdolnym do pochłaniania światła o odpowiedniej długości fali. Nowe materiały będą łączyły w sobie kontrolę ciepła i wilgotności poprzez zastosowanie nowej wzmocnionej struktury laminatu i włókna do przeszkleń, połączoną z lekką konstrukcją ram okiennych. W przyszłości, okna opracowane w projekcie HarWin umożliwią tworzenie nowych rodzajów budynków, gdzie połączenie funkcjonalności aktualnie przypisywanej osobno do okien i do szkła architektonicznego, stworzy pojęcie nowej definicji multifunkcjonalnej elewacji, o właściwościach regulowanych w zależności od potrzeb geograficznych i kulturowych.

 

Termin realizacji projektu: 09.2012 – 08.2015

Całkowity budżet projektu: 4 919 315 EUR

Fundusze dla jednostki z UE: 144 404 EUR

Liczba partnerów: 11

Koordynator projektu: University of Bayreuth, Niemcy

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

 

http://www.harwin-fp7.eu