Harmonia 6

 

ncn_01.jpeg                                      logo2.jpg

„Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca ”

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

UMO-2014/14/M/ST8/00610 (Harmonia 6)

 

Projekt dotyczy opracowania i zbadania nowych materiałów polimerowych dla potrzeb medycyny regeneracyjnej serca. Celem projektu jest opracowanie nowych materiałów polimerowych ulegających degradacji i przydatnych dla inżynierii tkankowej serca oraz badanie zjawisk na granicy: biomateriał-komórka. Kluczowym elementem badań poznawczych (podstawowych) będzie zaprojektowanie nowych materiałów, które będą naśladować nie tylko teksturę i powierzchnię macierzy międzykomórkowej, ale będą wykazywać biomimetyczną dynamiczną funkcjonalność jaką jest kurczliwość. Przewiduje się wykorzystanie materiałów poliestrowych syntezowanych wg. zasad "zielonej chemii", tj. wykorzystania nietoksycznych i pochodzących ze źródeł odnawialnych monomerów oraz enzymów jako naturalnych katalizatorów polimeryzacji. Wytworzone zostaną nono- i mikrowłókniste podłoża naśladujące architekturę skręconej (sprężynko-podobnej) budowy włókien tkanki serca z wykorzystaniem techniki elektroprzędzenia. Finalnie, przeprowadzone zostaną badania mające na celu poznanie oddziaływań chemicznych i fizycznych na granicy komórka-materiał w celu odniesienia ich do zjawisk zachodzących w naturalnym środowisku. Zaplanowane badania zostaną zrealizowane z wykorzystaniem unikatowej aparatury badawczej zlokalizowanej w jednostkach trzech partnerów zagranicznych: The Weizmann Institute of Science (Prof. H. Daniel Wagner), University of Akron (Prof. Judit E. Puskas) oraz The Rutgers University - New Jersey Centre for Biomaterials (Prof. Joachim Kohn).

 

 

Okres realizacji projektu: 25.05.2015 – 24.11.2018

Budżet projektu: 1 621 620 zł

Jednostka realizująca: Instytut Polimerów, WTiICh, Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray