NanoEnCap

„Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych polimerowych systemów kontrolowanego uwalniania leków”

 

      Projekt NanoEnCap pt. „Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych polimerowych systemów kontrolowanego uwalniania leków”, jest dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Lider VI. 

 

   Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych układów polimerowych, umożliwiających enkapsulację kilku leków i ich kontrolowane uwalnianie. Zakres prac obejmuje zarówno syntezę nowych materiałów polimerowych, wytworzenie układów micelarno-dendrymerycznych oraz charakterystykę procesu kontrolowanego uwalniania. Ze względu na interdyscyplinarną temtykę w skład Zespołu wchodzą osoby posiadające doświadczenie w różnych dziedzinach nauki: technologii polimerów, technologii leków i syntezy organicznej, mikrobiologii oraz badaniach in vitro i in vivo.  

 

 

Termin realizacji projektu: 01.2016 – 01.2019

Kwota dofinansowania: 1 179 250 zł

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Piegat

Strona internetowa projektu: www.nanoencap.zut.edu.pl