Powłoki antybakteryjne

                                                              

Przeciwdrobnoustrojowe warstwy wierzchnie na elastomerach termoplastycznych”

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

N N 507319440

 

Projekt dotyczy opracowania technologii wytwarzania elastomerowych biomateriałów polimerowych o polepszonych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych dla potrzeb implantów, głównie kardiologicznych i urologicznych. Celem projektu jest zaproponowanie nowych, jakościowo lepszych, bardziej odpornych na kolonizację drobnoustrojową materiałów polimerowych w porównaniu do obecnie stosowanych poliuretanów. Przewiduje się wykorzystanie materiałów poliestrowych z grupy elastomerów termoplastycznych (o podobnej do poliuretanów budowie segmentowej), których powierzchnia dodatkowo będzie modyfikowana materiałami z grupy polisacharydów, głównie chitozanem i nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, głównie kwasem alfa-linolenowym. Chitozan charakteryzuje się szerokim spektrum aktywności bakterio- i fungistatycznej, hamując wzrost chorobotwórczych szczepów bakterii gram-dodatnich, gram-ujemnych oraz grzybów. Przeciwdrobnoustrojowe działanie kwasów tłuszczowych (w formie olejów i olejków roślinnych) też znane jest od dawna. Połączenie korzystnych właściwości chitozanu i kwasu alfa-linolenowego w postaci warstw lub nanocząstek powinno pozwolić na uzyskanie lepszych właściwości przeciwdrobnoustrojowych poddanych takiej modyfikacji materiałów polimerowych. Należy podkreślić, że opracowanie elastomerów termoplastycznych z powłoką zbudowaną z chitozanu-kwasu alfa-linolenowego będzie nowym elementem w rozwoju implantologii.

 

 

Okres realizacji projektu: 05.2011 – 05.2014

Budżet projektu: 364 934 zł

Jednostka realizująca: Instytut Polimerów, WTiICh, Zakład Biomateriałów

i Technologii Mikrobiologicznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray