Preludium 4

                                                                                                        

 

 

Badania nad nowymi fotosieciowalnymi biomateriałami zawierającymi pochodne kwasów tłuszczowych

 


Celem projektu jest optymalizacja metod syntezy telechelicznych makromerów z użyciem nowych nietoksycznych katalizatorów, charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych, charakterystyka kinetyki fotosieciowania makromerów oraz poznanie profilu degradacji otrzymanych sieci polimerowych w warunkach in vitro.

Projekt stanowi rozwinięcie dotychczasowych badań nad materiałami do małoinwazyjnej metody rekonstrukcji tkanek miękkich, głównie przepuklin brzusznych (zrealizowanego projektu MNiSW nr 4347/B/T02/2008/34).

 

Okres realizacji projektu: 08.2013 – 08.2014

Budżet projektu: 49 920 zł

Jednostka realizująca: Instytut Polimerów, WTiICh, Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych

 

Kierownik projektu: mgr inż. Jędrzej Skrobot